O konkursie

Już po raz dziewiąty Wolters Kluwer zaprasza do walki o prestiżowy tytuł
TOP MANAGER
w dwóch kategoriach HRKadry.

W ósmej edycji konkursu podczas Gali Finałowej poznaliśmy zdobywców tytułu Top HR Managera oraz po raz pierwszy Top Managera Kadr.

Podniosłą chwilę ogłoszenia wyników poprzedziła debata z udziałem Jury konkursu pt. „Funkcja HR a kadrowa - czy mają wspólny cel? Która jest bardziej Top dla firmy? Jak powinna wyglądać ewolucja tych funkcji w kolejnych latach?".

Nagrody wręczyła Przewodnicząca Jury - dr Małgorzata Sidor-Rządkowska.

Dlaczego warto...

Konkurs Top Manager w kategorii HRKadry to nie tylko okazja do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu "miękkiego" HR-u i prawa pracy, ale także możliwość rozwoju niezbędnych w codziennej pracy umiejętności oraz wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami z branży.

Dla uczestników tegorocznej edycji przygotowaliśmy m.in. testy wiedzy, testy kompetencji oraz warsztat, które nie tylko pozwolą wyłonić Top Managera w kategoriach HR i Kadry, ale stanowić będą dla Uczestników wartość merytoryczną dzięki możliwości wzbogacenia wiedzy oraz rozwoju umiejętności potrzebnych każdemu menedżerowi i ekspertowi. W każdym kolejnym etapie Uczestnicy otrzymują także coraz bardziej pogłębioną i zindywidualizowaną informację zwrotną.  

Dodatkowo, na zwycięzców, finalistów i laureatów czekają atrakcyjne nagrody - m.in. studia MBA HR, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sesje coachingowe oraz produkty Wolters Kluwer.

Nagrody w konkursie

Top Manager w kategorii HR

Główną nagrodą w konkursie są prestiżowe studia Executive MBA for Human Resources Professionals, indywidualna sesja coachingowa oparta na wynikach badania stylu myślenia i działania FRIS oraz raport z interpretacją wyników. Dodatkowo, zwycięzca otrzyma dostęp do Serwisu HR  - publikacji elektronicznej Wolters Kluwer skierowanej do specjalistów i menedżerów HR.

Nie zabraknie również nagród dodatkowych, o których będziemy informować na bieżąco.

Top Manager w kategorii Kadry

Nagrodą główną są studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace na Uczelni Łazarskiego, indywidualna sesja coachingowa oparta na wynikach badania stylu myślenia i działania FRIS oraz raport z interpretacją wyników. Dodatkowo, zwycięzca otrzyma dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  - publikacji elektronicznej Wolters Kluwer.

Nie zabraknie również nagród dodatkowych, o których będziemy informować na bieżąco.

Laureaci konkursu otrzymają badanie FRIS wraz z udziałem w warsztacie "Twój styl myślenia - Twój styl działania"  oraz nagrody rzeczowe - m.in. zestaw książek, prenumeratę miesięcznika "Personel Plus" oraz dostęp do produktów elektronicznych Wolters Kluwer. 

Organizator
Wolters Kluwer SA
Partnerzy merytoryczni
Serwis HR
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
LEX Navigator Prawo Pracy
Partnerzy
Uczelnia Łazarskiego
EY
Alta
Patroni medialni
Personel Plus
Polskie Forum HR
Back to Top